METOHIJSKA 6

OBJEKAT U PRIPREMI

Pronađite
dom u zgradi

Pogled sa ulice

Objekat u pripremi

Objekat u pripremi<br>
M6-PS-S17 M6-05-S16 M6-05-S15 M6-04-S13 M6-03-S10 M6-02-S7 M6-01-S5 M6-01-S4 M6-VP-L1 M6-VP-S3 M6-VP-S2 M6-SU-S1

M6-PS-S17

ČETVOROSOBAN
117,94 kvadrata
M6-PS-S17

NA PRODAJU
Cena stana
uskoro

Pogledajte stan

M6-05-S16

TROSOBAN
76,97 kvadrata
M6-05-S16

NA PRODAJU
Cena stana
uskoro

Pogledajte stan

M6-05-S15

TROSOBAN
76,55 kvadrata
M6-05-S15

NA PRODAJU
Cena stana
uskoro

Pogledajte stan

M6-04-S13

DVOSOBAN
39,87 kvadrata
M6-04-S13

NA PRODAJU
Cena stana
uskoro

Pogledajte stan

M6-03-S10

TROSOBAN
58,33 kvadrata
M6-03-S10

NA PRODAJU
Cena stana
uskoro

Pogledajte stan

M6-02-S7

TROSOBAN
58,33 kvadrata
M6-02-S7

NA PRODAJU
Cena stana
uskoro

Pogledajte stan

M6-01-S5

TROSOBAN
76,94 kvadrata
M6-01-S5

NA PRODAJU
Cena stana
uskoro

Pogledajte stan

M6-01-S4

TROSOBAN
76,55 kvadrata
M6-01-S4

NA PRODAJU
Cena stana
uskoro

Pogledajte stan

M6-VP-L1

LOKAL SA GALERIJOM
46,05 kvadrata
M6-vp-L1

NA PRODAJU
Cena lokala
uskoro

Pogledajte stan

M6-VP-S3

STAN SA GALERIJOM
59,83 kvadrata
M6-vp-S3

NA PRODAJU
Cena stana
uskoro

Pogledajte stan

M6-VP-S2

STAN SA GALERIJOM
67,85 kvadrata
M6-vp-S2

NA PRODAJU
Cena stana
uskoro

Pogledajte stan

M6-SU-S1

ČETVOROSOBAN
69,33 kvadrata
M6-su-S1

NA PRODAJU
Cena stana
uskoro

Pogledajte stan

Vračar

Metohijska 6

HRABRIM KORACIMA IZGRADITE SVOJU BUDUĆNOST